Juridiskt bindande avtal 

När du valt en entreprenör du vill arbeta med ska du skriva ett avtal som är juridiskt bindande för taktvätt göteborg. Det är viktigt att avtalet är välformulerat och innehåller allt ni kommit överens om. Avtalet ska tydligt beskriva exakt vad som ska göras och hur tillkommande kostnader och förseningar ska hanteras. Se även till att inkludera att du som byggherre att rätt att hålla på en del av slutsumman tills du hunnit utföra en slutbesiktning. På så sätt kan du se till att eventuella misstag som gjorts under arbetets gång åtgärdas innan du betalar den sista summan till entreprenören. Det finns egentligen bara fördelar med att skriva ett tydligt avtal. Genom att ha avtalet som en grund att stå på vet både du och entreprenören du anlitar exakt vad som gäller. Det minskar risken för missförstånd och konflikter under arbetets gång. Om det uppstår eventuella ändringar och frågor under arbetets gång är det även lätt att gå tillbaka till avtalet för att kontrollera hur situationen ska hanteras. 

Lägg upp en tidsplan 

Gällande större renoveringsprojekt är det alltid bra att arbeta fram en tydlig och utarbetad tidsplan. Det är lätt att tiden springer iväg annars och jobbet blir aldrig helt klart. Lägg upp en realistisk tidsplan med startdatum och slutdatum för varje delprojekt och hela projektet som stort. Genom att ha en tidsplan att utgå från kan du som byggherre lätt hänga med vad som händer och se till att varje moment genomförs i tid. I vissa fall vill entreprenören upprätta en tidsplan på online casinon. I många fall är det något ni kan sitta ner och arbeta fram tillsammans innan renoveringen påbörjas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *