Så kan du förebygga fukt i huset 

Fuktrelaterade problem i hus är väldigt vanliga, så vanliga att de flesta husägare någon gång i livet får problem med det. Så många som en tredjedel av samtliga småhus i Sverige drabbas någon gång av antingen fukt eller mögel. Därför är det något man som husägare bör hålla koll på för att veta hur man ska hantera problem om det uppstår. Det finns en del saker du som husägare kan göra för att förebygga att fuktskador uppstår, vilket kan vara bra att hålla i bakhuvudet. Det bästa sättet du kan förebygga fuktskador är egentligen inte att förebygga det, utan att hålla ständig koll och vara beredd på om det inträffar. Håll koll på riskområden så som vinden och krypgrunden för att snabbt hantera problem om det uppstår. På så sätt kan du omedelbart stoppa tillförseln av fukt, vilket i sin tur stoppar fuktskadan från att sprida sig och orsaka mer skada.  read more