Radio-och tv-reklam

Denna typen av reklam kanske är avsedd för en lite större webbyrå då insatsen oftast är kostsam och inte mätbar på samma sätt som att använda sociala medier. Med radio och tv når du en bredare massa av människor och kan anpassa på vilka sändningstider reklamen skall sändas. Svårigheten med reklamföringen är att höras i allt det massmediala brus som varje dag produceras. Även om byrån väljer ut specifika tidpunkter, kanaler och forum vet de fortfarande inte om den aktuella målgruppen nås.