Så kan du förebygga fukt i huset 

Fuktrelaterade problem i hus är väldigt vanliga, så vanliga att de flesta husägare någon gång i livet får problem med det. Så många som en tredjedel av samtliga småhus i Sverige drabbas någon gång av antingen fukt eller mögel. Därför är det något man som husägare bör hålla koll på för att veta hur man ska hantera problem om det uppstår. Det finns en del saker du som husägare kan göra för att förebygga att fuktskador uppstår, vilket kan vara bra att hålla i bakhuvudet. Det bästa sättet du kan förebygga fuktskador är egentligen inte att förebygga det, utan att hålla ständig koll och vara beredd på om det inträffar. Håll koll på riskområden så som vinden och krypgrunden för att snabbt hantera problem om det uppstår. På så sätt kan du omedelbart stoppa tillförseln av fukt, vilket i sin tur stoppar fuktskadan från att sprida sig och orsaka mer skada. 

Varför uppstår fukt och mögel? 

Fuktskador och mögel beror på flertal faktorer som skapar bra förutsättningar för att mögel ska frodas. Det måste finnas näring, fukt och en gynnsam temperatur. Därför är störst risk för mögel i de utrymmen där det råder störst temperaturvariationer. På dessa platser är temperaturen alltid gynnsam någon gång på dygnet, vilket innebär att mögel kan fortsätta växa. I källare och på vindar som ofta är dåligt isolerade är mögel därför vanligt förekommande, eftersom fukt även brukar kunna ta sig in genom tak eller krypgrund. För att förebygga allvarliga fuktskador bör du inspektera ditt hus ytterväggar och källarväggar är övriga platser som är bra att regelbundet inspektera för att utesluta fukt och mögel. 

Ökad risk för fuktproblem vid renovering 

Om du genomför stora förändringar i ditt hus kan du förändra förutsättningarna för fukt och mögel och därmed orsaka potentiella problem om du har otur läs mer här om hur du ska åtgärda vattenskada. Därför är det bra att årligen kontrollera krypgrunden. Om du fixar ökad isolering eller byter uppvärmningssystem bör du hålla ett extra öga på vinden, då värme stiger och det kan förbättra förutsättningarna för mögel på vinden.  

Håll borta fukt för att undvika mögelangrepp 

Det enklaste tillvägagångssättet för att undvika mögel är att hålla fukt borta. Fukt är som tidigare nämnt en förutsättning för att mögel ska kunna bildas. Ingen fukt – inget mögel. Fukt är även en förutsättning för att rötsvampar, bakterier och annat som sliter ner husets organiska material ska kunna frodas. Därför är det bäst att förebygga att fukt tar sig in i huset och orsakar fuktskador. Detta kan du bland annat göra genom att använda dig av översvämningsskydd under din diskmaskin, ventilera ordentligt och hålla din hängrännor rena och fria från löv och skräp. Genom att vidta alla åtgärder du kan för att hålla fukt borta, samt att hålla uppsikt över riskområden, kan du förebygga fuktskador och potentiellt mögel så gott du kan. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *