Så fungerar köp av fakturor

Frigör tid och pengar. Det kan sammanfatta fördelarna med fakturaköp. En tjänst som både används av små enmansföretag som utländska casinon och de riktigt stora företagskoncernerna. Så här fungerar det.

Fakturaköp – Få tillgång till fakturabeloppet

Om ett företag skickar en faktura har denna faktura generellt 30 dagars kredittid. Med andra ord har kunden 30 dagar på sig att betala den. Skulle inte kunden betala i tid skickar de flesta företag ut en påminnelse. I detta fall kan det alltså ta upp mot 40 – 45 dagar till att betalningen sker från att fakturan skickades.

Alternativet är fakturaköp. Nu säljs fakturorna vilket innebär att kreditbolaget som köper dessa tar hand om skulden mot slutkunden. De köper den oftast för 95 – 98 % av fakturabeloppet. Om en faktura på 10 000 kr säljs kan man alltså förvänta sig en avgift på 200 – 500 kr. Det vanliga är att kreditbolaget betalar ut dessa 9500 – 9800 kr till företagets konto inom en eller maximalt två dagar.

Det är även här som den största fördelen med med fakturaköp visar sig. Vänta 30 – 45 dagar på att få företagets pengar från kunden – eller vänta en dag och få ut 95 % – 98 % av beloppet. Det är därmed ett av de enklaste sätten för ett företag att förbättra likviditeten och få ett jämnare kassaflöde.

Välj själv vad som ska säljas

De flesta kreditbolag erbjuder sina kunder att själv välja vilka fakturor man vill sälja. Därmed kan tjänsten utnyttjas enbart när likviditeten behöver förbättras. Övriga fakturor kan företaget hantera som vanligt och därmed undvika den extrakostnad som uppstår vid fakturaköp.

Regress håller kostnaden nere

Det finns flera alternativ när fakturaköp ska användas. En fundamental skillnad är om kreditbolaget har regress eller om de inte använder detta. Regress kan jämföras med ”ånger” och innebär att en skuld som sålts till kreditbolaget ändå kan säljas tillbaka till företaget. Detta sker om kreditbolaget, efter påtryckningar, inte fått in pengarna för skulden.

I detta fall tar kreditbolaget inte någon stor kreditrisk. Skulle de av någon anledning inte få pengarna ”tvingas” företaget som sålt dessa fakturor att köpa tillbaka dessa. När risken är låg kan även avgiften hållas låg.

Motsatsen är istället att regress inte används. När en faktura är såld kan inte kreditbolaget ”ångra” detta köp. Det är i detta fall de som tar hela kreditrisken och därmed behöver de även ta ut högre avgift. Detta för att i längden täcka de kreditförluster som uppkommer.